3. ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾಕೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ?
ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಆರ್. ರಮೇಶ್, ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ನೀರಿನ ಧಾರಣ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಚಯಾಪಚಯ, ತೂಕ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ

> 20 ಮುಖ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ

ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಿಗಳು: ಪಿಟ್ಯುಟರಿ, ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳು, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮತ್ತು ಪೈನೀಯಲ್ ಲೈಂಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ವೃಷಣಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯಗಳು ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ

ಕರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ K+ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಬೇಕು.